Jesteś tutaj

Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana

Autor: 
Bratni Zew

Książka ta, to jeden z najlepszych komentarzy pomocnych w zrozumieniu Ewangelii wg św. Jana i jej wartości dla naszej wiary. Jest owocem wieloletnich doświadczeń i refleksji nad Ewangelią. 

Autor przy pisaniu książki posłużył się starożytną metodą lectio divina, której głównym założeniem jest skupiona i przepełniona modlitwą lektura, która w Słowie szuka Tego, który mówi, aby wejść w dialog z Nim, a w ten sposób poznać Go, pokochać i coraz doskonalej podążać za Nim. Pomaga czytelnikowi wniknąć w misterium Słowa, które stało się ciałem w Jezusie Chrystusie, i pozwala angażować się coraz bardziej w dialog z Bogiem.

Komentarze mają prostą strukturę. W pierwszej części autor omawia orędzie w kontekście, w drugiej lekturę tekstu, a w trzeciej modlitwę tekstem i proponuje teksty biblijne do wykorzystania przy pogłębianiu lektury.

Ewangelia została napisana w tym celu, aby była czytana, rozumiana i przeżywana. Aby ją przeżyć, trzeba z niej uczynić przedmiot modlitwy: między słowem a czynem, pośrodku jest modlitwa, która jest nieskończonym oceanem.

Nikt nie jest mistrzem na drodze modlitwy. Ale Pan wspomaga nas i poucza przez Słowo i Ducha Świętego. Z naszej strony konieczne jest przygotowanie się i zaangażowanie, pozostawiając miejsce na działanie Boga.

Kto szuka przez lekturę, odnajduje przez medytację; kto szuka przez medytację, znajduje przez modlitwę; kto szuka przez modlitwę, odnajduje przez kontemplację; kto szuka przez kontemplację, znajduje przez zjednoczenie.

Silvano Fausti po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, zwieńczonych doktoratem z fenomenologii języka na uniwersytecie w Münster, wykładał teologię. Od ponad trzydziestu lat mieszka w małym klasztorku na peryferiach Mediolanu (Villapizzone) we wspólnocie jezuitów zajmujących się głoszeniem Słowa, która należy do większej wspólnoty rodzin otwartych na problemy ludzi z marginesu. Jego poszukiwania łączą doświadczenie życia z głęboką refleksją, precyzyjny wykład z prostym językiem, w stałym dialogu pomiędzy nowoczesnością a tradycją. 

* * *

Silvano Fausti S.I., Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię wg św. Jana, Wydawnictwo  Bratni Zew, Kraków 2015, s. 672