Jesteś tutaj

Kres czasu. Lectio w oparciu o Pierwszy List do Tesaloniczan

Autor: 
Bratni Zew

Książka pomaga zrozumieć aktualności Pierwszego Listu do Tesaloniczan, który ukazuje pozytywny cel historii oraz sens życia i śmierci.

Jak czas, tak również życie ma swój koniec.

Ale czy ma tylko koniec, czy również cel?

Ma swój cel zdolny zagwarantować sens i znaczenie?

Pytania fundamentalne i nie do uniknięcia.

O. Silvano Fausti, komentując Pierwszy List do Tesaloniczan, daje odpowiedź pełną nadziei.

Książka pomaga zrozumieć aktualności Pierwszego Listu do Tesaloniczan, który ukazuje pozytywny cel historii oraz sens życia i śmierci.

Silvano Fausti po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, zwieńczonych doktoratem z fenomenologii języka na uniwersytecie w Münster, wykładał teologię. Od ponad trzydziestu lat mieszka w małym klasztorku na peryferiach Mediolanu (Villapizzone) we wspólnocie jezuitów zajmujących się głoszeniem Słowa, która należy do większej wspólnoty rodzin otwartych na problemy ludzi z marginesu. Jego poszukiwania łączą doświadczenie życia z głęboką refleksją, precyzyjny wykład z prostym językiem, w stałym dialogu pomiędzy nowoczesnością a tradycją. 

* * *

Silvano Fausti S.I., Kres czasu. Lectio w oparciu o Pierwszy List do Tesaloniczan, Wydawnictwo  Bratni Zew, Kraków 2015, s. 128