Jesteś tutaj

Sztuka rozeznania i podejmowania decyzji. Okazja czy pokusa?

Autor: 
Bratni Zew

Książka odwołuje się do wielkiego mistrza życia duchowego, św. Ignacego Loyoli, i opiera na najstarszych i chwalebnych, aczkolwiek zapomnianych tradycjach w historii. Proponuje podjęcie ćwiczeń, które umożliwiają życie w pełni wolnością, do jakiej zostaliśmy przeznaczeni. 

Książka ta jest przewodnikiem życia wewnętrznego, podręcznikiem wewnętrznego rozwoju. Skierowana jest do osób, które nie chcą zrezygnować z tego, co czyni ich w pełni ludźmi, mianowicie możliwości rozumienia i działania w sposób wolny. Uczy sztuki rozeznania i podejmowania decyzji. Rozeznanie jest sztuką odczytywania, w jakim kierunku prowadzą pragnienia serca, abyśmy nie pozwolili się uwieść przez to, co prowadzi tam, gdzie nie chcielibyśmy nigdy dojść.

Książka odwołuje się do wielkiego mistrza życia duchowego, św. Ignacego Loyoli, i opiera na najstarszych i chwalebnych, aczkolwiek zapomnianych tradycjach w historii. Proponuje podjęcie ćwiczeń, które umożliwiają życie w pełni wolnością, do jakiej zostaliśmy przeznaczeni. Pomaga dostrzec różnicę między przyjemnością i radością, między smutkiem pozytywnym i negatywnym, między radością autentyczną a jej imitacją. Radość i smutek serca stanowią istniejące we wnętrzu człowieka poszukującego prawdy kryterium dobra i zła. Dobro i zło nie zawiera się w rzeczach, zależy natomiast od sposobu, w jaki z tych rzeczy korzystamy, zależy od naszych działań. Działania jednak ze swej strony kryją intencje i stanowią widzialną część, pod którą kryje się cały świat niedostrzegalnych uczuć. Jest to świat duchowy, który nadaje siłę i kierunek naszego zewnętrznego postępowania. Dostrzeżenie przed podjęciem działania, jakie uczucia wchodzą w grę, a jakie nie, które mają na celu życie, a które śmierć, to trudne zadanie stanowiące o ludzkim bycie. Oznacza to zdolność poznania, podejmowania decyzji oraz dokonywania wyboru z wolnością i odpowiedzialnością. Bez rozeznania pozostawalibyśmy w nieświadomości, niezdecydowaniu i w chaosie. Ograniczeni jedynie do poziomu automatów, kierowanych przeciwstawnymi impulsami, rezygnującymi z naszej godności.

Refleksje zawarte w tej książce ułatwią nam wejście w świat życia duchowego. Rozeznanie i decyzja to sztuka, która posiada swoją technikę. Może jej się nauczyć ten, kto przykłada się do tego z zaangażowaniem. Potrzeba duchowości jest wrodzona i stanowi podstawowy element naszego życia. Świadomość i wolność to wyznacznik człowieczeństwa i nasze prawo do którego zostaliśmy powołani od wieków. Do tego prawa, można by powiedzieć, dziś wreszcie dojrzeliśmy.

Silvano Fausti po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, zwieńczonych doktoratem z fenomenologii języka na uniwersytecie w Münster, wykładał teologię. Od ponad trzydziestu lat mieszka w małym klasztorku na peryferiach Mediolanu (Villapizzone) we wspólnocie jezuitów zajmujących się głoszeniem Słowa, która należy do większej wspólnoty rodzin otwartych na problemy ludzi z marginesu. Jego poszukiwania łączą doświadczenie życia z głęboką refleksją, precyzyjny wykład z prostym językiem, w stałym dialogu pomiędzy nowoczesnością a tradycją. 

* * *

Silvano Fausti S.I., Sztuka rozeznania i podejmowania decyzji. Okazja czy pokusa?, Wydawnictwo  Bratni Zew, Kraków 2015, s. 208