Jesteś tutaj

Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu

Autor: 
PROMIC

Niezwykle poruszające refleksje ks. Michała Sopoćki wygłaszane do osób konsekrowanych, ale znakomicie przemawiające również do świeckich. 

Modlitwa, wiara, postawa wobec Boga i bliźnich, to tematy będące przedmiotem głoszonych nauk. Ks. Sopoćko, spowiednik św. s. Faustyny, swoim życiem potwierdził, że droga do świętości, którą proponował innym, jest głęboko zakorzeniona w Bogu bogatym w Miłosierdzie. Potrafił to Boże Miłosierdzie dostrzec na swojej drodze i pociągnąć ku Niemu innych.

* * *

ks. Michał Sopoćko, Rekolekcje o Bożym Miłosierdziu, Promic, Warszawa 2016, s. 120