Jesteś tutaj

Fatima ciągle aktualna

recenzja książki "Fatima. Stuletnia tajemnica"

Okazuje się, że mimo upływu lat, Fatima nie straciła na aktualności, a może nawet więcej – dziś jest jeszcze bardziej aktualna niż kiedyś.

Prawie sto lat temu miały miejsce w Fatimie jedne z najsłynniejszych objawień w historii Kościoła, kiedy to Matka Boska ukazała się trzem małym pastuszkom: Franciszkowi, Hiacyncie oraz Łucji, prosząc o pokutę i przekazując słynne tajemnice fatimskie.

Wokół objawień fatimskich narosły legendy, czasem powtarza się dziwne historie, wspomina się najbardziej zaskakujący cud – tzw. cud słońca, a pod taką stertą opowieści ginie to, co najważniejsze, czyli orędzie. Okazuje się, że mimo upływu lat, Fatima nie straciła na aktualności, a może nawet więcej – dziś jest jeszcze bardziej aktualna niż kiedyś. Wincenty Łaszewski, doktor teologii i Apostoł Fatimy, w swojej książce Fatima. Stuletnia tajemnica. wydanej przez Wydawnictwo Fronda przybliża nam przesłanie objawień w małej portugalskiej miejscowości.

Czytając książkę, prowadzeni przez autora, śledzimy historię objawień od samego początku, czyli od objawień Anioła, które miało pierwszy raz miejsce prawie dwa lata wcześniej niż pierwsze ukazanie się Matki Boskiej dnia 13 maja 1917 r. Wincenty Łaszewski przytacza relacje s. Łucji Dos Santos, zaczerpnięte z jej wspomnień. W dalszej części książki obserwujemy treści poszczególnych rozmów w posłańcami Niebios: z Aniołem Portugalii, uczącym dzieci modlitw, oraz z Matką Boską. Warto tutaj dodać komentarz, że treści modlitw bardzo zbliżone są do modlitw zawartych w Koronce do Bożego Miłosierdzia. Kolejne rozdziały prezentują przesłanie kierowane do całego świata, opisują rozwój popularności fatimskiej Doliny Pokoju. Wincenty Łaszewski opisuje również kontekst geopolityczny objawień, zwracając uwagę na masońskie rządy w Portugalii w czasie trwania I wojny światowej.

Autor, a zarazem teolog cytuje wypowiedzi siostry Łucji z różnych jej pism, zestawiając je ze sobą i obszernie komentując. Zwraca uwagę na różnice oraz podobieństwa, wyjaśnia przyczyny, ale przede wszystkim usiłuje pokazać, czym jest naprawdę przesłanie Matki Boskiej z Fatimy dla całego świata. W tym kontekście zwraca właśnie uwagę na aktualność orędzia, opisuje istotę nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca oraz zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Tutaj też przytacza refleksje wizjonerki z późniejszych lat jej życia, kiedy przebywała już w Karmelu. Pod koniec książki Łaszewski opisuje mało znane fakty – następne objawienia, o których wcześniej nie wiedziano, wypowiedzi bł. Hiacynty oraz bł. Franciszka o kondycji świata, sformułowane przed ich śmiercią, a także zamieszcza kilka świadectw osób, które cud słońca oglądały na żywo. Publikacja została wzbogacona ponadto o wyjaśnienia dotyczące nabożeństwa wynagradzającego Pierwszych Sobót Miesiąca oraz sposobu jego praktykowania, dotyczące kultu Niepokalanego Serca Maryi (z różnicami między przedstawieniami Niepokalanego Serca przed objawieniami i po nich) oraz historię ponawianych przez kolejnych papieży aktów zawierzenia Sercu Maryi. Spośród następców św. Piotra najwięcej do rozpowszechnienia objawień przyczynił się św. Jan Paweł II, który zawierzył świat oraz Rosję Sercu Maryi w latach 80. ubiegłego wieku.

Książka Fatima. Stuletnia tajemnica została napisana bardzo starannie. Autor jest specjalistą w tematyce objawień fatimskich, a przede wszystkim naukowcem. Swoje wnioski formułuje bardzo precyzyjnie, korzystając ze znanych dostępnych mu źródeł. Wszystkie cytaty oraz komentarze opatrzone są obfitą bibliografią, umieszczoną na końcu każdego rozdziału. To sprawia, że książka nabiera charakteru publikacji naukowej, ale jest przeznaczona do szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych objawieniami w Fatimie oraz tych, którzy jeszcze orędzia z Fatimy nie poznali. Zachęcam zatem do lektury.

* * *

Wincenty Łaszewski,  Fatima. Stuletnia tajemnica. Nowo odkryte dokumenty 1915-1929, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2016, s. 320