Jesteś tutaj

W oczekiwaniu na adhortację o rodzinie

recenzja książki "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym"

Tożsamość rodziny, wizja biblijna małżeństwa i rodziny, misja tej podstawowej komórki społecznej w Kościele i świecie, współczesne wyzwania duszpasterskie podejmowane w trosce o małżonków oraz rodziców. To tylko niektóre kwestie, które domagają się wieloaspektowej analizy, pogłębienia i rozwiązań.

Oczekujemy – jako wspólnota Kościoła – dokumentu (adhortacji) papieża Franciszka, który będzie owocem zeszłorocznego XIV Synodu Zwyczajnego Biskupów poświęconego rodzinie. Ci, których interesuje wspomniany temat, mogą sięgnąć do książki krakowskiego Wydawnictwa M pt. Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz. XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów.

Ta niewielka, bo licząca 148 stron, książka wprowadza w klimat teologicznej, duszpasterskiej, pedagogicznej i kulturowej dyskusji nad tożsamością, zadaniami i funkcjami rodziny, którą podjęli: Konferencja Episkopatu Polski, ojcowie synodalni, a także polscy pasterze uczestniczący w tym wydarzeniu. Prezentowaną publikację tworzą następujące części: stanowisko biskupów polskich przed zgromadzeniem synodalnym (s. 5-10), relacja końcowa synodu dla papieża Franciszka (s. 11-116), homilia Franciszka na zakończenie synodu biskupów (s. 121- 124), komunikat polskich ojców synodalnych na zakończenie synodu (s. 125-126). Książkę uzupełnia dwugłos: wywiad z Radia Watykańskiego z abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (s. 127-133), oraz wywiad z ks. prof. dr hab. Piotrem Mazurkiewiczem, ekspertem Papieskiej Rady ds. Rodziny (s. 135-143).

Czytając tę książkę, z całą pewnością, można odkryć na nowo naukę o małżeństwie i rodzinie, ich sens, tożsamość oraz aktualną misję w Kościele i świecie. Moją uwagę przyciągnęły jednak inne treści. Pierwsza to myśl obecnego papieża z jego homilii na temat „duchowości iluzyjnej” (s. 123). Tego, kto nią żyje, można porównać do człowieka wierzącego, który idzie za Jezusem, należy do grona Jego uczniów, jest blisko Niego, wiele o Nim mówi, ale nie myśli jak Jezus i daleko ma własne serce od Jego serca, skłaniającego się ku poranionym, potrzebującym, chorym, marginalizowanym. Inna mądrość Franciszka dotyczy „wiary tabelkowej” (s. 124). Polega ona na podążaniu drogą wiary z Ludem Bożym, ale jakby własnymi torami, bez zatrzymania się i refleksji nad potrzebami chwili, rodzącymi się potrzebami różnych ludzi, których spotyka się „po drodze”. Z zainteresowaniem przyjąłem również uwagi ks. abpa Stanisława Gądeckiego z jego wywiadu, który wskazał na etapy tworzenia ostatecznej wersji relacji końcowej synodu (Relatio finalis) oraz pokazał zarówno mocne strony, ale także braki i niejasności tego dokumentu. Z radością przyjąłem też myśl ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, który w odniesieniu do osób rozwiedzionych, a żyjących w nowych związkach, słusznie zauważa, że nie chodzi jedynie o to, by załatwiły one sprawy z Kościołem, ale o to, jak należy im pomóc w osiągnięciu świętości (s. 138).

Książkę polecam czytelnikom zainteresowanym sprawami małżeństwa i rodziny, zarówno osobom świeckim, jak i duszpasterzom.

* * *

Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz. XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, Wydawnictwo M, Kraków 2016, s. 148.