Jesteś tutaj

Nauczycielka może być mistyczką?

Recenzja duchowych zapisków Alicji Lenczewskiej

Polska literatura mistyki przeżyciowej wzbogaciła się w 2016 roku o cenne pozycje książkowe. Do ostatnio prezentowanych przeze mnie zapisków s. Wandy Boniszewskiej (Ukryta przed światem. Dziennik duszy) dołącza kolejna publikacja Alicji Lenczewskiej, której zapiski duchowe wydane przez poznańskie Wydawnictwo Agape noszą tytuł Świadectwo. Dziennik duchowy.

Alicja Maria Lenczewska urodziła się 5 grudnia 1934 r. w Warszawie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego zamieszkała i pracowała przez 12 lat w Gryfinie. Po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku przeniosła się do Szczecina, gdzie przez 10 lat uczyła w jednym z liceów. Kontynuowała swoje zaangażowanie pedagogiczne aż do przejścia na emeryturę. W 1984 r. wstąpiła do Odnowy w Duchu Świętym, w której przeżyła swoje nawrócenie. Zmarła 5 stycznia 2012 r. w Szczecinie po przeszło rocznej chorobie nowotworowej. Pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe: Świadectwo (z lat 1985-1989) oraz Słowo pouczenia (obejmuje lata 1989-2010). Prezentowana publikacja jest więc pierwszą częścią jej duchowej drogi oraz rozmów, jakie prowadziła z Panem Jezusem. Zapiski mają – niemal w całości – powtarzalną strukturę, na którą składają się: datacja, dialog z Jezusem lub własne refleksje i, na końcu – choć nie zawsze, słowo z Pisma św.

Książkę można podzielić na osiem części, które tworzą spójną strukturę. Publikację otwiera pismo wikariusza generalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej bpa Henryka Wejmana, wyrażające zgodę na publikację pism Alicji Lenczewskiej. Po nim następuje wprowadzenie zatytułowane Świadek Zmartwychwstałego – Alicja Lenczewska (1934-2012), którego autorem jest ks. Mieczysław Piotrowski TChr. Kolejna część nosi tytuł Życiorys mojej siostry Alicji, napisana przez Sławomira Lenczewskiego. Po niej znajduje tekst Od Redakcji. Sercem publikacji są zapiski Alicji Lenczewskiej, podzielone – zgodnie z rękopisem – na pięć części, poprzedzone krótkim świadectwem noszącym w wersji wydanej tytuł Zamiast wstępu. Książkę kończą: Indeks rzeczowy, Indeks skrótów, Spis treści oraz niewielki blok nienumerowanych stronic zawierający dwadzieścia pięć fotografii przedstawiających: Alicję Lenczewską, osobiste dokumenty, bliskich oraz miejsca związane z osobą Autorki zapisków.

Doświadczenie duchowe spisane przez Alicję Marię Lenczewską pokazuje całe jego bogactwo. To, na czym budowała się wiara Autorki zapisków, nie było czymś wyjątkowym: Słowo Boże, Eucharystia, modlitwa. Te pozornie proste środki prowadziły do oczyszczenia relacji Alicji Lenczewskiej z Bogiem i ludźmi oraz otwierały przestrzeń dla darów nadzwyczajnych: mistycznych spotkań z Jezusem, który mówił do Alicji, słyszanych słów Maryi, aniołów, świętych czy też nieuzewnętrznionych stygmatów. Jednak najpiękniejszy jest fakt, że życie tej zwyczajnej nauczycielki ze Szczecina napełniło się sensem, którym było współcierpienie z Jezusem podjęte dla zbawienia grzeszników.

Zapiski wydane są starannie, zarówno od strony estetycznej (twarda okładka, zakładka wstążkowa), redakcji rękopisu oraz uzupełnienia ich o takie elementy jak: przypisy (przeszło 400) czy indeksy. Tą lekturą z pewnością zainteresują się teolodzy duchowości, choć mam cichą nadzieję, że również osoby poszukujące pogłębienia własnej wiary i relacji z Jezusem.

Na koniec pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule tej krótkiej prezentacji: nauczycielka może być mistyczką? Doświadczenie spisane przez Alicję Lenczewską pokazuje, że można ją zaliczyć do grona mistyków, czyli tych, którzy żyli w zjednoczeniu z Bogiem, z Jezusem w Duchu Świętym. Dodam jeszcze, że każdy ochrzczony może być mistykiem: ojciec rodziny, nauczycielka, student, hydraulik czy kasjerka osiedlowego sklepiku. Oczywiście zjawiska nadprzyrodzone, jakie otrzymywali mistycy, np. Teresa od Jezusa czy ojciec Pio, są darem Boga, który zawsze sam wybiera podmiot obdarowania wyjątkowymi znakami Jego działania w duszy – i czasem także na ciele – człowieka.

* * *

 Alicja Lenczewska, Świadectwo. Dziennik duchowy, Poznań: Wydawnictwo Agape, 2016, ss. 649 +23 [nlb].