Jesteś tutaj

"Historia chrześcijaństwa"

Autor: 
Wydawnictwo Jedność

Historia chrześcijaństwa to wyjątkowe opracowanie dziejów Kościoła powszechnego od jego narodzin po współczesność.

Historia chrześcijaństwa jest polskim przekładem znanego dzieła międzynarodowej grupy historyków z H. Jedinem na czele. Nowa edycja tego kompendium pod red. J.M. Laboa, na której bazuje niniejsza publikacja, dochowuje wierności oryginałowi w części merytorycznej, znacznie poszerzając i urozmaicając jej cześć graficzną. Książkę wyróżnia bogata ikonografia, która dodaje atrakcyjności wydaniu a profesjonalny komentarz oraz warstwa poglądowa pełni ważną rolę edukacyjną.

Historia chrześcijaństwa to albumowe opracowanie dziejów Kościoła powszechnego od jego narodzin po współczesność. Dzieło przygotowane przez międzynarodowy zespół badaczy stanowi przystępny, a zarazem fachowy i oryginalny przewodnik, który:

* opisuje kluczowe wydarzenia
* przedstawia najważniejsze postacie
* wyjaśnia zjawiska kształtujące oblicze Kościoła w różnych epokach
* przybliża życie wiernych na przestrzeni dwóch tysięcy lat
* dostarcza bogatego materiału ilustracyjnego: kolorowych zdjęć, rysunków, planów i map.

Zespół badaczy historii Kościoła pod kierownictwem Huberta Jedina, teologa i historyka, prof. Uniwersytetu w Bonn, doradcy na Soborze Watykańskim II. Redaktor edycji – Juan Maria Laboa jest dziekanem Wydziału Teologii na Papieskim Uniwersytecie Camillas w Madrycie, autorem licznych prac z zakresu nowożytnych i współczesnych dziejów Kościoła.