Jesteś tutaj

Pytania o początek

recenzja książki "Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika"

Tomasz Rowiński postanowił zebrać wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące ewolucji oraz wiary w opisy biblijnego stworzenia, a następnie przedstawić je o. Michałowi Chaberkowi.

Jak to było? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem ulepił człowieka z prochu ziemi, na końcu zaś Ewę z żebra ulepionego człowieka… A może na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem uzdolnił małpę (samca i samicę), do poznania Go, ofiarując jej duszę? Ewolucji zatem zawdzięczamy swoją postać, a Bogu duszę ofiarowaną jakieś parze pierwszych naczelnych hominidów. Czy pogląd ten kłóci się z wiarą? Jak spojrzeć na opis z Księgi Rodzaju we współczesnym świecie, w którym biologię zdominował pogląd o ewolucji? A może ewolucja jest potwierdzoną, sprawdzoną teorią naukową, którą każdy powinien zaakceptować? Te oraz wiele innych kwestii poruszają autorzy książki pt. Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika.

Tomasz Rowiński postanowił zebrać wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące ewolucji oraz wiary w opisy biblijnego stworzenia, a następnie przedstawić je ojcowi Michałowi Chaberkowi, dominikaninowi, doktorowi teologii fundamentalnej, pracującemu w Stanach Zjednoczonych. Z tego postanowienia i przeprowadzonych rozmów zrodził się długi i niezwykle ciekawy wywiad na temat ewolucji, stanowiska Kościoła oraz stosunku samej biologii do idei pochodzenia wszystkich gatunków od wspólnego przodka. Książka podzielona jest na dziewięć rozdziałów-kwestii, które następnie są dosyć szczegółowo rozważane. Ojciec Michał Chaberek wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, przytacza wypowiedzi Ojców Kościoła, dokumenty kościelne, ale nie tylko. Trudno bowiem badać problem, nie odwołując się do nauk empirycznych oraz danych, jakie prezentują. Dominikanin opowiada zatem o najnowszych odkryciach naukowych, w tym z dziedziny biologii molekularnej, o tym, czy ewolucja jest teorią falsyfikowalną oraz jakie są granice nauki oraz poznania. Czy rzeczywiście nauka jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania stawiane przez człowieka, czy może istnieje obszar nieprzekraczalny, gdzie pozostaje miejsce na wiarę? W książce pojawia się również dyskusja na temat „inteligentnego projektu”. By dowiedzieć się jednak, o czym mowa, zachęcam do zajrzenia do książki. Nie znajdziemy w publikacji autorytatywnego potępienia ewolucji czy gloryfikowania teorii kreacjonizmu, ponieważ celem wywiadu było ukazanie stanowiska współczesnej nauki (bazującej na danych paleontologicznych oraz genetyce) na temat ewolucji (zarówno biologii, jak i teologii).

Sądzę, że wywiad jest dobry dla każdego, zarówno dla mniej, jak i bardziej przekonanych o słuszności ewolucji. Książka na pewno nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, ale właśnie dzięki temu ukazuje, że umysł trzeba mieć zawsze otwarty, nie bać się stawiania trudnych pytań. Dyskusja prezentowana w książce odbywa się na wysokim poziomie, a jednak sztuką godną podziwu jest mówienie o rzeczach skomplikowanych w sposób przystępny dla szerszego grona odbiorców. W tym autorzy osiągnęli, moim zdaniem, pełen sukces, dlatego zachęcam do przeczytania książki!

***

T. Rowiński, o. M. Chaberek, Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika, Fronda, Warszawa 2014.