Jesteś tutaj

biblistyka

Bratni Zew

Książka ta jest jednym z najważniejszych komentarzy pomocnych w zrozumieniu Ewangelii wg św. Łukasza i jej wartości dla naszej wiary. Wyróżnia się głęboką wiedzą, zwięzłością, prostotą i przejrzystością. 

Bratni Zew

Jest to komentarz nowego typu, zgodny ze starożytną metodą lectio divina, której głównym założeniem jest skupiona i przepełniona modlitwą lektura, która w Słowie szuka Tego, który mówi, aby wejść w dialog z Nim, a w ten sposób poznać Go, pokochać i coraz doskonalej podążać za Nim.

Apostolicum

W siódmym tomie serii Ojcowie Kościoła komentują Biblię otrzymujemy komentarz do kolejnych trzech ksiąg Starego Testamentu: Księgi Przysłów, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad Pieśniami. W jednym miejscu otrzymujemy najciekawsze interpretacje perykop biblijnych.