Jesteś tutaj

Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz. XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów

ks. Piotr Szlufik SDB
recenzja książki "Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym"

Tożsamość rodziny, wizja biblijna małżeństwa i rodziny, misja tej podstawowej komórki społecznej w Kościele i świecie, współczesne wyzwania duszpasterskie podejmowane w trosce o małżonków oraz rodziców. To tylko niektóre kwestie, które domagają się wieloaspektowej analizy, pogłębienia i rozwiązań.