Jesteś tutaj

Krótki przewodnik po charyzmatach

recenzja książki "Charyzmaty a walka duchowa dzisiaj. Dary duchowe dla rozwoju życia chrześcijańskiego "

O charyzmatach mówi się ostatnio coraz więcej, coraz częściej. Również ruchy charyzmatyczne, m.in. Odnowa w Duchu Świętym, która nabrała rozpędu po Soborze Watykańskim II, zyskują coraz większą popularność. O darach Ducha Świętego, o ich wylaniu często słyszy się wiele. Jak dobrze rozumieć charyzmaty?

Aby wierzący się w tym nie pogubił, mógł uporządkować te kwestie oraz spojrzeć na nie bez obawy narażenia się na herezję, powstała książka pt. Charyzmaty a walka duchowa dzisiaj. Dary duchowe dla rozwoju życia chrześcijańskiego pod redakcją Pawła Drobota CssR (redemptorysty), która ukazała się nakładem wydawnictwa Homo Dei. Dodajmy przy tym, że poszczególne rozdziały książki powstały na podstawie rekolekcji głoszonych w Szkole Nowej Ewangelizacji w Nowym Sączu oraz w Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Krakowie.

Co uderza na pierwszy rzut oka, to liczne odniesienia do Pisma Świętego. Na zakończenie każdego rozdziału obecne są świadectwa osób, które otrzymały dany charyzmat bądź charyzmaty, lub w jakiś sposób doświadczyły szczególnych łask Bożych. Struktura książki jest bardzo przejrzysta, całą treść bowiem podzielono na sześć rozdziałów, z których każdy jest zakończony osobistą modlitwą, rozważaniem zaproponowanego cytatu z Pisma Świętego, pewną modlitwą oraz pozostawiono nawet miejsce na osobista refleksję. Dzięki temu książka może być dobrym narzędziem do przeżycia rekolekcji lub ćwiczeń duchowych, na co zresztą sami autorzy zwracają uwagę.

Pierwsze rozdziały poświęcone zostały charyzmatom miłości, wiary i nadziei oraz wynikającemu z nich charyzmatowi służby. Główne refleksje dotyczyły umocnienia w wierze, doświadczenia i przyjęcia Pana Jezusa jako Zbawiciela. Tutaj większość miejsca zajmują obszerne świadectwa ludzi, którzy odkrywają w sobie te dary. Warto jednak podkreślić, że na mocy Chrztu Świętego każdy z nas jest powołany do odkrywania tych darów w sobie, gdyż taka jest droga chrześcijanina. Kolejne rozdziały poświęcono charyzmatom w służbie ewangelizacji, w służbie budowania królestwa Bożego. Omówiono również dar rozeznania i zwrócono uwagę na istotę dawania osobistego świadectwa wiary dzisiaj, jak także podkreślono rolę walki duchowej i kuszenia. Tak samo jak Pan Jezus był kuszony na pustyni, tak samo i my doświadczamy nieustannie pokus, z którymi musimy się mierzyć. Jednakże naszym światłem na tej drodze jest właśnie Bóg, który nigdy nas nie opuszcza, zawsze jest gotowy nas uzdrowić, wspomóc, ze względu na wielką swoją miłość do nas.

Książka jest napisana bardzo przystępnym językiem, dodatkowo zawiera nihil obstat prowincjała Redemptorystów, co sprawia, że książkę można czytać bez żadnej szkody dla naszej wiary. Warto sięgnąć po tę pozycję, choćby ze względu na to, aby zaznajomić się z charyzmatami i ich rolą w Kościele, by zrozumieć działanie Ducha Świętego oraz spojrzeć z ufnością na ruchy charyzmatyczne.

* * *

Charyzmaty a walka duchowa dzisiaj. Dary duchowe dla rozwoju życia chrześcijańskiego, red. Paweł Drobot CSsR, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015, stron 120