Jesteś tutaj

Mądrość Ewangelii. Ku odnowie w Duchu Świętym. Książka pisana na klęczkach

Autor: 
Bratni Zew

Ta wyjątkowa książka określana jest przez wielu jako dwudziestowieczne O Naśladowaniu Chrystusa. W Europie miała już kilkadziesiąt wydań, a sprzedaż jej przekracza już kilkaset tysięcy egzemplarzy!

Została napisana dla Ciebie, abyś starał się rozwiązywać swoje problemy w świetle Mądrości Boga. Ceń sobie tę książkę. Napisana została na kolanach. Niech stanie się dla Ciebie doradcą, przyjacielem, zwiastunem nadziei. Czytaj ją, rozmyślaj z niej, uczyń ją normą swego życia. Ta książka pomaga żyć!

Napisał ją ktoś, kto jak ty przeżył te same problemy i starał się je rozwiązać w świetle wieczności, traktując jako cenny skarb zasady postępowania świętych, którzy żyli na tym krótkim ziemskim wygnaniu z umysłem i sercem skierowanym ku niebu.

Stronice te, nie umniejszając wartości twych doczesnych obowiązków, pragnęłyby, abyś zaczął przeżywać prawdziwe wartości życiowe. Ukażą ci drogę życia i nauczą cię ścieżki mądrości; mądrości Ewangelii i życia. Staraj się wejść w samego siebie i usiłuj wznieść się duchem ponad rzeczy przemijające.

Nie znajdziesz w tej książce wzniosłych słów czy przekonywających traktatów ludzkiej mądrości, ale orędzie Boskiej Mądrości objawionej przez Ducha.

Obyś mógł nauczyć się z tych stronic prawdziwej mądrości, mądrości serca, sądzę bowiem, że kto nie kocha, nic nie wie.

Bersini Francesco, jezuita, urodzony w Bresci. Ukończył studia filozoficzne, teologiczne i specjalizował się w prawie kanonicznym na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Jako pracownik trybunałów kościelnych opublikował wiele prac naukowych z dziedziny prawa kanonicznego, nie zaniedbując przy tym obszaru życia duchowego człowieka. W języku polskim wydawnictwo franciszkanów „Bratni Zew” wydało Duchowy komentarz do Ewangelii (trzy tomy) oraz bestseller Mądrość Ewangelii, książka ta była wydawane w wielu językach europejskich, a nawet po japońsku. Przez wielu jest nazywana dwudziestowiecznym O naśladowaniu Chrystusa.

* * *

Francesco Bersini, Mądrość Ewangelii. Ku odnowie w Duchu Świętym. Książka pisana na klęczkach, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2015, s. 358