Jesteś tutaj

Listy pisane życiem i duszą

Zbiór listów św. s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Mariam Baouardy) – karmelitanki i mistyczki. To świadectwo jej życia, charyzmatów i duchowości wyrażonych w słowach spisanych w listach.

Kilka miesięcy temu prezentowałem na łamach niniejszego portalu książkę biograficzną o Małej Arabce. Muszę stwierdzić, że publikacji w języku polskim dotyczącej Mariam Baouardy, karmelitanki, przybywa z miesiąca na miesiąc. W ostatnich dniach natknąłem się na książkę pt. Mała Arabka. Listy. Została ona wydana przez krakowskie Wydawnictwo Karmelitów Bosych i liczy 624 strony. Publikacja – w oryginale pisana po francusku – jest owocem pracy s. Anne-Françoise de la Présentation OCD i ukazała się w 2011 r. Do polskiego przekładu i opracowania przysłużyli się głównie: s. Maria Lucyna od Krzyża OCD, ks. Henryk Seweryniak i ks. Piotr Orliński, ale z tym gronem współpracowały także siostry zakonne: Blanka Grobelska CSP, Kolbena Frąckiewicz CSP i Maria Alma OSB ap.

Zawartość treściowa książki prezentuje się następująco: Nota od wydawcy polskiego (s. 5), Wstęp (s. 7-98), dwanaście rozdziałów, które zawierają uporządkowane chronologicznie listy z lat 1867 – 1878 (s. 101-594), Indeks osób (s. 595) i Spis treści (s. 623). Prezentowany zbiór liczący przeszło dwieście listów nie ma charakteru krytycznego wydania i prezentuje jedynie część korespondencji. Nie wszystkie bowiem listy s. Marii się zachowały, a niektóre – jak wynika z informacji we Wstępie – nie są przeznaczone do publikacji. Adresatami listów pisanych przez Małą Arabkę w latach jej pobytu w różnych miejscach (Karmel w Pau, w Mangalore i w ufundowanym przez nią klasztorze w Betlejem) były przełożone zgromadzenia, towarzyszki życia (współsiostry), kapłani i zakonnicy – kierownicy duchowi. Z listów czytelnik poznaje kobietę prostą, pełną ufności i dziecięcej szczerości; mistyczkę o nadzwyczajnych charyzmatach, dla której były one czymś normalnym i naturalnym; zakonnicę oddaną wspólnocie i bezgranicznie posłuszną swoim kierownikom duchowym oraz przedstawicielom Kościoła, którzy pomagali jej w walce z pokusami, w rozeznawaniu woli Bożej i w walce z iluzjami. Zbiór epistolarny Małej Arabki ukazuje bogactwo stylów: sprawozdania, polecenia, prośby i podziękowania. Język opisów przeżywanych sytuacji, stanów duszy, przeżyć mistycznych i realizowanych obowiązków jest żywy, barwny, pełen środków literackiego wyrazu (porównania, przypowieści). To język „poezji typowo orientalnej” (s. 38).

Słów parę o tematach teologicznych korespondencji św. siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Zawiera ona głębokie myśli dotyczące, między innymi, miłosierdzia, łaski, Ducha Świętego, kapłaństwa, dziecięctwa duchowego, pokory i ufności, posłuszeństwa oraz wspólnoty zakonnej. Książka dowodzi również ważności i nieocenionej wartości - w ówczesnym czasie - kierownictwa duchowego sprawowanego w formie korespondencyjnej.

Epistolografia zawsze przynosiła bogate wiadomości o ludziach znanych, wybitnych i wyjątkowych. Dotyczy to także błogosławionych i świętych. Ksiądz Bosko, Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, Ojciec Pio posługiwali się listami w przeróżnych celach. Są one odbiciem ich człowieczeństwa, charakteru, doświadczeń duchowych, budowanych z ludźmi relacji. Pełne planów, marzeń, rad, myśli, modlitw. Pokazują sprawy osobiste, którymi żyli piszący oraz kwestie społeczne, polityczne i – oczywiście – sprawy Kościoła i rodzin zakonnych, do których należeli. Podobnie jest i z listami św. Marii od Jezusa. Z satysfakcją należy więc przyjąć w języku polskim książkę pt. Mała Arabka. Listy. Wpisuje się ona w bogate dziedzictwo chrześcijańskiej epistolografii.

Prezentowana pozycja książkowa zainteresuje teologów duchowości, zwłaszcza badających pisma autobiograficzne błogosławionych i świętych. Publikacja zapewne przyczyni się do dalszego rozpowszechnienia w Polsce osoby, życia oraz duchowości karmelitanki z klasztoru w Betlejem – Mariam Baouardy, która inspiruje prostotą i uczy pokornej wiary. Zakończę humorystycznie. Ta książka powinna także rozbudzić w czytelnikach pragnienie pisania listów, ale tych tradycyjnych, na papierze. Zastanawiam się czasami, co kandydaci na ołtarze żyjący w XXI w. pozostawią po sobie do zbadania w procesie beatyfikacyjnym? Wiadomości esemesowe, e-maile, wpisy z portali społecznościowych?

* * *

 

Mała Arabka. Listy, Przekład, wprowadzenie, redakcja merytoryczna i opracowanie w języku polskim s. Maria Lucyna od Krzyża OCD, ks. Henryk Seweryniak, ks. Piotr Orliński, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2015, ss. 621 + 3 [nlb.].