Jesteś tutaj

Papieże ostatnich dekad o św. Janie Bosko

recenzja książki "Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, t. II"

Drugi tom książki zawierający wypowiedzi czterech papieży o ks. Janie Bosko to kolejna polska pamiątka jubileuszu 200-lecia urodzin tego wyjątkowego człowieka, kapłana, wychowawcy młodzieży i świętego XIX wieku.

Cieszy fakt, że przypadający na ten rok jubileusz dwusetlecie urodzin założyciela salezjanów stał się okazją do powiększenia polskojęzycznej literatury odnoszącej się do osoby, życia i dzieła św. Jana Bosko. Polski czytelnik otrzymuje kolejną pozycję książkową, która prezentuje ważny głos papieży o ks. Bosko. Drugi tom książki pt. Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży zawiera wypowiedzi Jana Pawła I, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnego papieża Franciszka. Niniejszy wolumin jest owocem pracy salezjanina ks. dra hab. Stanisława Chrobaka, pracownika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podjął się opracowania i redakcji dzieła, oraz Wydawnictwa Salezjańskiego z Warszawy, które tę pozycję wydało.

Prezentowana publikacja zasadniczo składa się z czterech części, które tworzą rozdziały zbierające wypowiedzi (różnej rangi) papieża Franciszka i trzech jego poprzedników. Zbiór zawiera zatem ułożone chronologicznie teksty z okresu sierpień 1978 – czerwiec 2015. Całość poprzedzona jest Wprowadzeniem autora książki (s. 3-5), a kończy ją spis treści (s. 289-292). Każda część recenzowanej publikacji rozpoczyna się krótkim rysem biograficznym papieża, po którym przywołana jest treść wypowiedzi, a zamyka informacja o źródle, z jakiego zaczerpnięto dany tekst.

Tytuł publikacji wskazuje jasno tematykę podejmowaną przez papieskie teksty. W dużej mierze odnoszą się wprost do Jana Bosko, jego systemu wychowawczego, duchowości, jaką żył i przekazywał swoim wychowankom, oraz pozostawionego przez niego dzieła. Pośród wybranych wypowiedzi są jednak i takie, które mówią o świętych patronach zgromadzenia i świętych Rodziny Salezjańskiej: Franciszku Salezym (zob. s. 9-13, 133, 244-248), Dominiku Savio (zob. s. 14 i 22), Marii Dominice Mazzarello (s. 24, 32), bł. Piotrze Frassatim (s. 26), bp. Alojzym Versiglii i ks. Kalikście Caravario (s. 55-60), Laurze Vicuñi (s. 99-103), bł. Filipie Rinaldim (s. 128-130), Magdalenie Morano (s. 136-141), Artemidesie Zattim, Alojzym Variarze i s. Marii Romero Meneses (s. 177-179), Auguście Czartoryskim, s. Euzebii Palomino i Aleksandrinie da Costa (s. 181-183), Alojzym Orione (s. 185-186), Albercie Marvellim (s. 187-189), Leonardzie Murialdo i Józefie Cottolengo (s. 32, 227-231), Józefie Cafasso (s. 239-243) oraz Zefirynie Namuncura (s. 273). W wypowiedziach papieskich nie mogło zabraknąć również wątków maryjnych (s. 73-74, 111-112, 157-158, 201-205) i odniesień do życia konsekrowanego (s. 147-148).

Prezentowane teksty są na ogół znane – choćby list Juvenum patris Jana Pawła II z 1988 r. – ale są również teksty mniej znane, np. przemówienie papież Franciszka do salezjańskiego kard. Tarcisia Bertonego z roku 2013 na zakończenie jego posługi w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. To zarówno teksty oficjalne i o charakterze osobistym (np. list Jana Pawła II do parafian Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie, s. 155-156). Ukazują bogactwo stylów papieskich wypowiedzi – adhortacja lub list apostolski, breve, przesłania, homilie, rozważania przed modlitwą Regina caeli, przemówienia audiencyjne, orędzia na kapituły generalne zgromadzenia, a nawet tradycyjne „słówko wieczorne”. Teksty zaczerpnięto także ze zbioru listów Jana Pawła I (Listy do sławnych postaci) i książki Dar i tajemnica Jana Pawła II.

Książka pod redakcją i w opracowaniu ks. Stanisława Chrobaka pt. Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, t. II jest zbiorem interesującym i potrzebnym. Czytelnikowi umożliwia poznanie opinii następców św. Piotra o ks. Bosko, jego stylu formacji chrześcijańskiej, dziele, które pozostawił. Mówi również o zadaniach dla salezjanów, sióstr salezjanek, ochotniczek ks. Bosko, salezjanów współpracowników, wychowawców katolickich, młodzieży i dzieci. Mimo że niektóre prawdy i fakty zostały wypowiedziane lub przekazane kilkadziesiąt lat temu, to nie tracą na swojej aktualności. Nadal mogą oświecać i inspirować. Należy mieć nadzieję, że książka znajdzie życzliwych odbiorców wśród przedstawicieli Rodziny Salezjańskiej oraz wychowawców chrześcijańskich.

* * *

 

Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, t. II, redakcja i opracowanie ks. Stanisław Chrobak, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015, ss. 292.