Jesteś tutaj

Książka pełna życia

Słów kilka o nowej publikacji salezjanina ks. Antoniego Gabrela

Dzieło ks. Gabrela Deptak przyjaźni. Silva rerum to świadectwo życia człowieka, salezjanina i kapłana o wielu pasjach. Książka – pisana prostym stylem – wypełnia zarówno powaga wynikająca z podejmowanych przez Autora tematów teologicznych, ale i szczypta radości oraz optymizmu.

Autor publikacji – ks. Antonii Gabrel znany jest przez wielu ludzi z duszpasterstwa akademickiego „Węzeł” w Łodzi, w którym pracował, ale także z własnej twórczości pisarskiej. Na swoim koncie ma sporo dzieł o różnym charakterze i tematyce: Sny rzek leniwych, Wołanie horyzontów, Przez zielony las, Mąka młynarza ze Zgierza, Na jaćwieskiej przyzbie, Igraszki podpsalmów suwalskich, Bumerang miłości, Na huśtawce z aniołem, Piknik pod aureolą czyli bądźcie szczęśliwi w swojej wierze (JPII).

Najnowsza książka pt. Deptak przyjaźni ma osobliwy charakter. Tę kwestię wyjaśnia podtytuł, jakim opatrzona jest publikacja: Silva rerum (Las rzeczy). Określenie to, mówiąc najprościej, oznacza formę piśmiennictwa zawierającą różne style pisarskie o różnorodnej tematyce. Pobieżna analiza książki ks. Gabrela pozwala stwierdzić, że faktycznie tworzą ją różne gatunki wypowiedzi: okolicznościowe homilie Autora, zapis przeżytych doświadczeń duszpasterskich (rekolekcje dla wiernych oraz salezjanów, wizyta kolędowa), korespondencja, informacje autobiograficzne, a nawet ankieta.

Strukturę prezentowanej publikacji tworzą następujące części: słowo wprowadzenia Na wstępie autorstwa Barbary Przybysz (s. 5-6), Homilie z lat 2001-2015 głoszone w Suwałkach i Żyrardowie (s. 7-96), rozdział pt. Świeccy we wspólnocie chrześcijańskiej (s. 97-101), zapiski rekolekcyjne z 2009 r. z Puław Piękno życia chrześcijańskiego (s. 102-141), przemyślenia z wizyty duszpasterskiej Kolęda (s. 142-158), konferencje rekolekcyjne dla salezjanów Z Księdzem Bosko przy Mistrzu i Panu (s. 159-242), rozdział W drodze (s. 243-273), skrót ankiety przeprowadzonej przez ks. Gabrela wśród dawnych studentów duszpasterstwa Moi księża (s. 274-280), rozdział poświęcony różnym świętym – Maryi, Dominice Mazzarello, Krzysztofowi, Janowi Bosko – Świadkowie (s. 281-300), przykład korespondencji listowej List świąteczny (s. 301-304) i część autobiograficzna Autoprezentacja (s. 305-308). Pozycję kończy spis treści (s. 309-312).

Dzieło ks. Gabrela Deptak przyjaźni. Silva rerum to świadectwo życia człowieka, salezjanina i kapłana o wielu pasjach. Książka – pisana prostym stylem – wypełnia zarówno powaga wynikająca z podejmowanych przez Autora tematów teologicznych (np. niebo, zbawienie, świętość, rady ewangeliczne, ewangelizacja), ale i szczypta radości oraz optymizmu, które – jak dobrze pamiętam – zawsze towarzyszyły ks. Antoniemu. Publikacja osobista, trochę wspomnieniowa, oddająca czytelnikowi realia posługi duszpasterskiej Autora, owoc jego przeżyć i wiedzy. Stąd, jak napisałem w tytule niniejszej prezentacji, książka jest pełna życia, bowiem takim jest osobiste doświadczenie ks. Gabrela.

Deptak przyjaźni to lektura nie tylko dla przyjaciół i znajomych wymienionego powyżej salezjanina z Łodzi czy też jego konfratrów. Książka może przydać się tym, którzy pragną uczyć się wypełniać swoje życie wiarą, ciekawymi i wartościowymi myślami oraz chcą odkrywać sens codzienności. Może sięgną po nią osoby zniechęcone, poszukujące Boga, dobrych rad i wskazówek. Z pewnością, każdy czytelnik znajdzie w tej publikacji coś dla siebie.

* * *

 

Ks. Antoni Gabrel SDB, Deptak przyjaźni. Silva rerum, [Łódź 2016], ss. 312.