Jesteś tutaj

Albumowa publikacja o sanktuarium Królowej Kresów

 Bogactwo historii, architektury, sztuki, krajobrazu oraz duchowości łączy się w jednym, wyjątkowym miejscu. To Różanystok. O nim opowiada nowa książka Sanktuarium maryjne Różanystok.

Salezjanie prowadzą w Polsce kilka sanktuariów maryjnych: w Czerwińsku, Lwowcu, Szczyrku, Twardogórze, Oświęcimiu, Przyłękowie, Rumi. Do nich zalicza się położone na północno-wschodnich rubieżach naszej Ojczyzny Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej w Różanymstoku, gdzie duchowi synowie św. Jana Bosko są obecni od 1919 r.

Dotychczas ukazało się kilka publikacji o różnej wartości artystycznej i faktograficznej na temat tego miejsca. Są w tym zbiorze niewielkie broszurki małego formatu (Sanktuarium Maryjne Różanystok), po nieco większe – formatu A4 – opracowania (Różanystok. Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki) czy książki o charakterze wspomnieniowym (Różanostocka Wspomożycielko, bądź naszą Królową). Nowa książka – wydana w tym roku w formie albumu liczącego sto dwanaście stron – została przygotowana przez salezjanów z Różanegostoku we współpracy z bydgoskim Wydawnictwem „Koronis”. To kolejna propozycja opracowana przez tego wydawcę (rok temu na niniejszym portalu prezentowałem publikację tego wydawnictwa zatytułowaną Z dziejów Różanostockiego Sanktuarium).

Od strony strukturalnej niniejsze dzieło można podzielić na trzy części: wprowadzającą – Modlitwa do Matki Bożej Różanostockiej (s. 5) i Wstęp (s. 8); właściwą prezentację historii miejsca i kultu maryjnego oraz walorów artystycznych sanktuarium – Początki Różanegostoku (s. 9-12), Obraz Matki Bożej Różanostockiej i pierwsze cuda (s. 12-15), Rozwój kultu Matki Boskiej Różanostockiej (s. 16-26), Odzyskanie kościoła i nabożeństwo do Matki Boskiej Różanostockiej (s. 26-27), Różanystok pod opieką salezjanów (s. 27-31), Bazylika (s. 32-81), Matka Boża Różanostocka (s. 82-90), Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Różanostockiej 28 czerwca 1981 r. (s. 91-100), Naczynia liturgiczne (s. 101-107) i, wreszcie, część finalną, prezentującą osobę i życie założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, jak i samo zgromadzenie – Święty Jan Bosko (s. 108-109), Salezjanie Księdza Bosko (s. 110). Całość wieńczy spis treści (s. 112). Natomiast treściowo prezentowana książka – prawie w całości – pokrywa się ze wspomnianą już powyżej publikacją z 2015 r., której autorem jest ks. Tadeusz Krahel. Do obecnej publikacji dodano obszerną część obejmującą strony od 32 do 107. Nieznacznie poszerzono także informacje o św. Janie Bosko i salezjanach umieszczone w końcowej partii książki.

Album cieszy: przejrzystością, piękną szatą graficzną, twardą okładką, którą zdobi obwoluta, bogatą treścią oraz licznymi fotografiami (pozycja zawiera w sumie przeszło sto dwadzieścia zdjęć kościoła, jego otoczenia, wystroju wnętrza, paramentów liturgicznych i fotografii prezentujących uroczystość koronacji cudownego obrazu w 1981 r.). Pomysłodawcy projektu należą się gratulacje. Osobiście żałuję jednak, że przy okazji opracowania tego albumu nie umieszczono w nim aktualnych informacji o ofercie duszpasterskiej (np. daty odpustów) ani też nie zaprezentowano bogactwa różnych form oddziaływania pastoralnego w sanktuarium (np. coroczna pielgrzymka z Białegostoku do Różanegostoku). Brak także zgrabnego słowa księdza kustosza wprowadzającego w lekturę tej wyjątkowej książki, która – oby tak się stało – rozsławiła jeszcze bardziej cześć ku Matce Bożej Królowej Kresów.

Zapewne album pt. Sanktuarium maryjne Różanystok będzie dobrą pamiątką dla wszystkich odwiedzających to miejsce maryjnego kultu w północno-wschodniej Polsce. Publikacja, w niewielkim stopniu, spełnia także rolę propagującą osobę św. Jana Bosko i Zgromadzenie Salezjańskie opiekujące się tym sanktuarium.

 * * *

Sanktuarium maryjne Różanystok, Wydawnictwo „Koronis”, Różanystok 2016, s. 112.