Jesteś tutaj

Różanystok - kraina cudów

Prezentacja nowego filmu o sanktuarium maryjnym

Książek na temat sanktuarium maryjnego w Różanymstoku wydano już kilka. Sam prezentowałem na niniejszym portalu dwie z nich. Czas, aby przedstawić tegoroczną produkcję filmową dotyczącą wspomnianego miejsca kultu.

Film, wydany na płycie DVD, pt. Różanystok kraina cudów wpisuje się w przestrzeń kina dokumentalnego, w którym przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Przedstawia historię obrazu Matki Bożej Różanostockiej, kościoła i jego burzliwe losy. Produkcja – trwająca dwadzieścia sześć minut – obejmuje najważniejsze wydarzenia z historii: powstanie obrazu i pierwsze cudowne zdarzenia, przybycie do Różanegostoku dominikanów, przejęcie kościoła i klasztoru przez mniszki prawosławne, przybycie salezjanów, działania władz komunistycznych skierowane przeciwko Zgromadzeniu Salezjańskiemu w latach 50. dwudziestego wieku, koronacja obrazu (1981 r.) w obecności przeszło trzystu tysięcy wiernych, nadanie kościołowi tytułu Basilica Minor (1987 r.). We wspomniane wydarzenia wpleciono również te dotyczące historii powszechnej i Kościoła w Polsce: okres I i II wojny światowej, wybór na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły, a także krótką relację z pieszej pielgrzymki do sanktuarium z Białegostoku w 2015 r.

Film ukazuje historię miejsca, w którym czczony jest słynącymi cudami obraz Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki, kultu maryjnego, jak również wspomina o zaangażowaniu zgromadzeń zakonnych pracujących w Różanymstoku: salezjanach (od 1919 r.) i siostrach salezjankach (od 1922 r.). Film stanowi zgrabną całość łączącą w jedno: ujęcia plenerowe okolic sanktuarium (w tym także lotnicze) i samego kościoła (otoczenie i wnętrze) oraz różnych obrazów, zdjęcia fotograficzne związane z historią miejsca, rysunki (autorstwa Szymona Teluka), fragmenty filmów (odnoszą się do działań wojennych, wyboru papieża Polaka i koronacji obrazu), materiały audiowizualne ze strony internetowej, a także sceny aranżowane z udziałem niewielkiej grupy statystów.

Styl prowadzonej narracji, która wybrzmiewa głosem znanego polskiego aktora Piotra Fronczewskiego, jest ciekawy, żywy, nieobciążony szczegółami historycznymi. Obraz i treść filmu uzupełnia muzyka odpowiednio dobrana do poszczególnych jego fragmentów. Widz może wsłuchać się w bogactwo dźwięków: m.in. w pieśni religijne autorstwa Stanisława Moniuszki, Jakuba Blycharza, salezjanów - ks. Zbigniewa Malinowskiego i ks. Mariana Chaleckiego, pieśni prawosławne, grę na organach, fanfary ks. Antoniego Chlondowskiego, Uwerturę Tragiczną Johannesa Brahmsa, Ave Maria Franciszka Schuberta. W filmie wykorzystano również fragmenty misterium pt. Dźwięki w godzinie ciszy oraz układ taneczny.

Dokument ogląda się przyjemnie i z zainteresowaniem. Film może pełnić funkcję promocyjną zarówno wśród pielgrzymów, jak i w mediach. Z powodzeniem mógłby także zostać wykorzystany w przygotowaniach do obchodów setnej rocznicy pobytu salezjanów w Rożanymstoku, które przypadną w 2019 r. (w katechezie czy spotkaniach w grupach formacyjnych). Z pewnością film będzie doskonałą pamiątką pobytu w wyjątkowym sanktuarium, w którym od przeszło czterystu lat odbiera cześć Maryja – Pani polskich Kresów i Różanostocka Wspomożycielka.

Z tym miejscem wciąż łączy się wiele nadziei i marzeń – można usłyszeć w finalnej partii prezentowanego filmu. Życzę, aby szanowni widzowie i pielgrzymi, którzy wyruszą do Różanegostoku, sami przekonali się o tym, że ich nadzieje, plany oraz marzenia – może po ludzku nieosiągalne – dzięki ufnej wierze i żarliwej modlitwie staną się możliwe.

* * *

Różanystok kraina cudów, scenariusz i reżyseria Przemysław Młynczyk, rok produkcji – 2016 r., czas trwania - 26 min.