Jesteś tutaj

Mistyczny świat Wandy – Siostry od Aniołów

Właśnie ukazała się na polskim rynku wydawniczym książka, która prezentuje zapis mistycznego życia s. Wandy Boniszewskiej. Publikacja jest owocem pracy różnych osób: ks. Sławomira Sznurkowskiego SSP (podjął się zadania redakcji całości), s. Alicji Bronakowskiej CSA (opracowała teksty s. Wandy), ks. dra Michała Damazyna – redaktora naukowego.

Autorka zapisków – s. Wanda Boniszewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów (CSA) – żyła w latach 1907-2003. W wieku 43 lat przeszła przez doświadczenia czyśćca na ziemi – jak sama o nim pisze, aresztowana i więziona przez NKWD od 1950 do 1956 r. (także na Syberii). Na Dziennik duszy składa się pięć zeszytów, które obejmują lata 1921-1980. Są one zapisem nie tylko drogi życia ziemskiego zakonnicy, ale nade wszystko głębokiej relacji z Jezusem i przeżyć duchowych, które znalazły swój wyraz w wielu zjawiskach nadprzyrodzonych (np. głosy wewnętrzne, ekstazy, stygmatyzacja, widzenie Jezusa, Maryi i świętych, dręczenie demoniczne).

Należy stwierdzić, że jest to pierwsze tak obszerne wydanie zapisków duchowych s. Boniszewskiej. Opatrzono je Wstępem autorstwa s. Marii Piątkowskiej – przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, Wprowadzeniem, które przygotował znany w Polsce badacz mistyki przeżyciowej – ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański z UKSW (Warszawa) oraz Analizą źródeł. Dodano także Kalendarium życia, Biogramy – sióstr i duchownych związanych z s. Wandą, a także Modlitwę za wstawiennictwem Siostry Wandy. Przedostatnim elementem publikacji jest Zaproszenie do współpracy, które zawiera teksy modlitewne: litanię do świętego Anioła Stróża, koronkę do Świętych Aniołów Stróżów oraz informacje promujące Zgromadzenie i jego charyzmat.

Publikacja pod względem treści jest ciekawa. Trzeba pogratulować osobom, które przygotowały tę wiarygodną edycję rękopisów s. Boniszewskiej. Posunięciem właściwym było dodanie takich elementów jak: wprowadzenie i analiza źródeł, które ułatwiają czytelnikowi zrozumienie świata mistycznych doświadczeń Autorki Dziennika duszy oraz wyjaśniają treść zapisków. Zawartość Dziennika duszy s. Wandy ubogacają: przypisy – jest ich przeszło czterysta oraz kilkanaście fotografii rozsianych po całej książce. Przedstawiają one samą s. Wandę, rodziców, rodzeństwo, spowiedników, rękopisy zeszytów, niektóre dokumenty, uroczystości pogrzebowe oraz nagrobek s. Boniszewskiej na cmentarzu parafialnym w Skolimowie. Całość wydana jest starannie i estetycznie. Druk jest przejrzysty, a układ książki prosty.

Z pewnością publikacja poszerzy zbiór polskiej literatury mistyki przeżyciowej, która coraz lepiej jest znana dzięki pozostawionym przez różnych świadków wiary zapisków duchowych (dzienniki, pamiętniki, notatniki, autobiografie duchowe). Książkę polecam zainteresowanym życiem s. Wandy Boniszewskiej i jej mistyczną relacją z Jezusem, która wciąż nie jest jeszcze dostatecznie znana w naszej Ojczyźnie. Może ci, którzy sięgną po to dzieło uświadomią sobie, że i oni mogą być mistykami.

* * * 

Wanda Boniszewska, Ukryta przed światem. Dziennik duszy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016.