Jesteś tutaj

Każdy chce być szczęśliwy

recenzja książki "Radość ewangeliczna. Refleksje biblijne" o. Leona Knabita

Publikacja powstała z zebrania tworzonych niegdyś przez mnicha tynieckiego tekstów dla Wydawnictwa Verbinum. Konstrukcja książki jest prosta. Tworzą ją zwięzłe i krótkie rozważania do tekstów ewangelicznych.

Ten, kto miał okazję poznać ojca Leona Knabita, benedyktyna z podkrakowskiego Tyńca, może śmiało powiedzieć o nim, że to człowiek wyjątkowy, pełen optymizmu i nadziei, mądrości czerpanej z doświadczenia życiowego oraz wiedzy; to człowiek Boży. Dzięki swoim książkom pokazuje, kim jest i czym żyje. 

Owocem miłości ojca Leona do Słowa Bożego i jego częstego rozważania jest wydana niedawno książka pt. Radość ewangeliczna. Refleksje biblijne. Publikacja powstała z zebrania tworzonych niegdyś przez mnicha tynieckiego tekstów dla Wydawnictwa Verbinum. Konstrukcja książki jest prosta. Tworzą ją zwięzłe i krótkie rozważania do tekstów ewangelicznych. Stąd też publikacja składa się z czterech części i zawiera myśli o. Knabita do fragmentów tekstów według św. Mateusza (80 rozważań), św. Marka (42), św. Łukasza (129) i św. Jana (70). Każde rozważanie stanowi oddzielną całość i otwiera je metryczka złożona z oznaczenia fragmentu ewangelii, tytułu i elementu graficznego – symbolu ewangelisty, zaś zamyka rozważanie wybranej perykopy. Styl wypowiedzi autora jest prosty i przejrzysty. Teksty o. Leona nie są naukową egzegezą, co sam podkreślił we wprowadzeniu pt. Każdy chce być szczęśliwy, (s. 6), a raczej owocem nieustannego kontaktu z Pismem Świętym, które towarzyszy benedyktynowi z Tyńca od ponad pięćdziesięciu lat. Refleksje są próbą zrozumienia przewodniej myśli, głównego przesłania krótszych lub dłuższych fragmentów natchnionych tekstów.

Gdyby zadać pytanie: czego uczy książka o. Leona?, można by, z przekonaniem, odpowiedzieć: odczytywania Słowa Bożego, odkrywania jego sensu i odnoszenia do codziennego życia. Na prawie czterystu stronach książki czytelnik, oprócz refleksji, znajdzie sporo pytań do rachunku sumienia. Wiele rozważań wprost pobudza do rozeznania stanu sumienia, wiary, oceny obrazu Boga, miłości bliźniego, praktyki modlitwy czy wizji Kościoła. Refleksje o. Knabita zawierają również zachęty do konkretnych czynów i praktyczne wskazówki dla chrześcijan, którzy jeszcze bardziej chcą być przeniknięci Słowem. Warte podkreślenia jest także przesłanie zawarte w tytule dzieła. Autor chce bowiem pokazać, że uczeń Chrystusa odkrywa szczęście w słowach swojego Nauczyciela, że jest napełniony radością i że tą radością potrafi się dzielić z innymi.

Bogaty dorobek pisarski o. Leona Knabita zostaje ubogacony kolejną książką-świadectwem: pełną głębi, mądrości, wyrastających z osobistej relacji z Bogiem. Publikacja Radość ewangeliczna. Refleksje biblijne to pozycja nie tylko dla księży i osób zakonnych, ale dla wszystkich, którzy pragną żyć Ewangelią Jezusa. Niniejsza książka może być także przydatna dla moderatorów spotkań biblijnych oraz do osobistej medytacji. Tę pozycję można przeczytać „jednym tchem”, ale równie dobrze nadaje się ona do czytania wyrywkowego.

* * *

Leon Knabit OSB, Radość ewangeliczna. Refleksje biblijne, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2015, s. 392