Jesteś tutaj

Nowa ewangelizacja w praktyce

recenzja książki "Seminarium żywej wiary. Kerygmat dla każdego"

Jaki środek zastosować w obliczu analfabetyzmu religijnego? Co zrobić, aby wiara każdego człowieka była żywa, inspirowała i pobudzała go do działania ewangelicznego? Może należy mu najpierw przypomnieć – po latach formacji do przyjęcia pierwszej komunii św. i bierzmowania oraz mniej lub bardziej udanej katechezy szkolnej – kerygmat, czyli najważniejsze prawdy wiary?

Ta książka – dosłownie – wpadła mi w ręce przypadkiem. Od razu, gdy spojrzałem na tytuł, pomyślałem: to pewnie jakaś pomoc do samokształcenia, autoformacji, duchowej drogi, którą każdy może iść bez specjalnych pomocników czy towarzyszy. Moja intuicja mnie nie zawiodła. 

Prezentowana pozycja nosi tytuł Seminarium żywej wiary. Kerygmat dla każdego. Jej Autor – Cezary Sękalski – jest doktorem teologii duchowości (PAT 2003 r.), psychoterapeutą, publicystą (artykuły, wywiady, reportaże ukazywały się w różnych czasopismach m.in.: „Homo Dei”, „Katechecie”, „W drodze”, „Liście”, „Życiu duchowym” i innych). Na rynku znajduje się też kilka książek Sękalskiego (m.in. Na chorych ręce kłaść będą. Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie, Misterium przemiany wewnętrznej. Droga duchowego rozwoju chrześcijanina w Ćwiczeniach ignacjańskich, Trudno nie wierzyć w nic. Między wiarą a niewiarą, Różaniec święty na nowo odkryty, Przepis na miłość). Oprócz teologii obiektem zainteresowań Autora są dziennikarstwo, fotografia, kino oraz muzyka (jazz i rock). Książka, licząca nieco ponad 120 stron, jest uzupełnioną wersją wydanej przez krakowskie Wydawnictwo św. Stanisława BM w 2013 r. pozycji o tym samym tytule.

Prezentowana lektura podzielona jest na siedem rozdziałów (części), z których każdy zawiera siedem rozważań tematycznych poprzedzonych niewielkim wstępem. W sumie książka składa się z czterdziestu dziewięciu krótkich rozważań (każde z nich to raptem dwie stronice tekstu, czasem niepełne). Struktura rozważań jest prosta i tworzą ją: fragment Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz komentarz duchowy. Wśród tematów poruszanych w książce są takie zagadnienia jak: Bóg (Część 1), ludzka nieprawość – grzech (Część 2), Jezus (Część 3 i 4), Duch Święty (Część 5) oraz Kościół (Część 6). Całość wieńczy Część 7 – podsumowująca – pt. Małe repetytorium.

Publikacja Seminarium żywej wiary. Kerygmat dla każdego jest pozycją klarowną w swym przesłaniu. Tok myślenia i wnioskowania Autora w rozważaniach jest poprawny, a wybrane fragmenty z Biblii i Katechizmu tworzą zgrabną całość. Elementem nowym, w porównaniu pierwszego i obecnego wydania, jak wyjaśnił Autor (s. 8), jest część poświęcona uzdrowieniu fizycznemu, emocjonalnemu i duchowemu. Książka ma charakter praktyczny – jest materiałem do pracy osobistej (można ją medytować na modlitwie albo wziąć na indywidualne czytanie duchowe), ale sprawdzi się także w pracy grupowej (lektura rozważań i dzielenie się własnym doświadczeniem). Zapewne prezentowana publikacja dołączy do zbioru, coraz liczniejszego, polskojęzycznych lektur o głoszeniu kerygmatu, kerygmacie w ewangelizacji i przepowiadaniu.

Nie ulega wątpliwości, że analfabetyzm religijny i duchowy jest widoczny w szeregach wiernych wielu parafii w Polsce. Potrzeba zatem różnych środków (także nowych publikacji), aby ów analfabetyzm pokonać. Trzeba otwarcia się na dar wiary, zaangażowania się w poznawanie intelektualne tajemnic wiary i tradycji Kościoła. Wspólnoty potrzebują pilnie świadków, którzy prawdziwie żyją Bogiem i relacją z Jezusem w Duchu Świętym. Potrzeba też coraz bardziej pierwszego, fundamentalnego głoszenia  i wyjaśniania tajemnic wiary, czyli kerygmatu. 

Czy warto sięgać po tę pozycję? Tych, którzy chcą odkryć na nowo treść wiary i wzrastać w niej, nie trzeba będzie przekonywać do lektury. Książka może być przydatna duszpasterzom, szczególnie w przeprowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych i katechez dla dorosłych, jak i samym wiernym. Przychodzi mi myśl, aby zaproponować rozdanie jej podczas wizyty kolędowej. Kto wie, może czcigodni księża dadzą się namówić na taką (ewangeliczną) rozrzutność?

* * *

Cezary Sękalski, Seminarium żywej wiary. Kerygmat dla każdego, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2015, wydanie drugie, ss. 124 + 4 [nlb].