Jesteś tutaj

Oczko. Miniatury (anty)klerykalne

Autor: 
W drodze

Każdy z bohaterów to wyświęcony grzesznik poddawany ciśnieniom z różnych stron. Kocha (nie tylko Kościół), upada, mozolnie się dźwiga i idzie dalej po drodze, która ciągle zaskakuje.

Oczko pokazuje księżowski świat w dwudziestu jeden krótkich opowiadaniach. Każdy z bohaterów to wyświęcony grzesznik poddawany ciśnieniom z różnych stron. Kocha (nie tylko Kościół), upada, mozolnie się dźwiga i idzie dalej po drodze, która ciągle zaskakuje. Jak każdy z nas zmaga się z samym sobą, otaczającą rzeczywistością, z Bogiem. Odległość między naszymi światami może okazać się zaskakująco niewielka... jak stąd do najbliższej plebanii.

Biskup rozejrzał się po pokoju i rzekł:
– Proszę księdza, można powiedzieć, że mamy tutaj wszystko: wino, kobiety i śpiew. Trzeba z czegoś zrezygnować.
Ksiądz odpalił:
– To ja, ekscelencjo, rezygnuję ze śpiewu.

fragment opowiadania Wino, kobiety i śpiew

Krzysztof Popławski OP - ur. 1964, dominikanin, był duszpasterzem w Krakowie i w Poznaniu, przeorem i proboszczem w Gdańsku, prowincjałem polskich dominikanów (2006–2014), przez kilka lat mieszkał na Tajwanie i w Chinach. Obecnie jest w Rzymie socjuszem generała Zakonu Kaznodziejskiego ds. Europy Środkowej i Wschodniej. Autor powieści Rok taty (2009), współtwórca praktycznego przewodnika prawa kościelnego Nie taki proboszcz straszny (z Tomaszem Wytrwałem OP i Anną Gruszecką, 2003) oraz książki o Kościele, kapłaństwie, kryzysie i kobietach Męskie myślenie (z o. Bernardem Sawickim OSB i o. Krzysztofem Popławskim OP rozmawiają Aleksandra Kuźma i Cecylia Mir OPs). 

* * *

Krzysztof Popławski OP, Oczko. Miniatury (anty)klerykalne, Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2015, s. 152