Jesteś tutaj

Rozmowy otwarte

Recenzja książki "Rozmowy z niewierzącym"
Autor:

Nakładem Wydawnictwa M ukazało się polskie tłumaczenie głośnego wywiadu włoskiego dziennikarza Eugenio Scalfariego z papieżem Franciszkiem. Publikacja zawiera także wcześniejszą korespondencję pomiędzy rozmówcami oraz encyklikę Lumen fidei.

Książkę należałoby czytać od końca, jeśli nie zna się jeszcze treści pierwszej encykliki papieża Franciszka. Co prawda tekst encykliki powstał na podstawie zarysu Benedykta XVI, ale nowy następca św. Piotra dopełnia myśli papieża-seniora, a także rozszerza je i komentuje w innych tekstach. Lumen fidei, czyli światło wiary odpowiada, wzorując się na Mistrzu z Nazaretu, na ciemności świata. Światło wiary ma wymiar wspólnotowy i eklezjalny, jest Bożym darem. „Chrześcijanie, świadomi, jak wielki horyzont otwiera przed nimi wiara, nazwali Chrystusa «prawdziwym słońcem, którego promienie dają życie».” – pisze we wstępie papież Franciszek.

Rozmowa i korespondencja ze Scalfarim, włoskim pisarzem, dziennikarzem, założycielem lewicowego dziennika „La Repubblica” pokazują otwarcie papieża na współczesny świat w całej jego różnorodności i złożoności. Trudno dopatrywać się w wypowiedziach Ojca Świętego kontrowersji, raczej ze spokojem podkreśla, iż „opinia Kościoła [w kwestii aborcji, homoseksualizmu i antykoncepcji – przyp. red.] jest znana, a ja jestem synem Kościoła i nie ma potrzeby mówić o tym bez przerwy.” Dlatego wymiany myśli dotykają w znacznej mierze teologii, poszukiwania wiary. W wywiadzie przeprowadzonym we wrześniu 2013 roku dziennikarz pyta papieża o najbardziej inspirujących świętych, powołanie czy o doświadczenia mistyczne. Także papież Franciszek nie waha się zadać rozmówcy trudnych, zmuszających do filozoficznej refleksji pytań. Między wypowiedziami Scalfari zamieścił coś na wzór didaskaliów, które opisują gesty i zachowanie rozmówców. Wywiad i korespondencja papieża z dziennikarzem otwiera okno na dialog, który dla niektórych wydawał się (lub wciąż wydaje się) niemożliwy.

***

Papież Franciszek, E. Scalfari, Rozmowy z niewierzącym, tłum. W. Malewski, Wydawnictwo M, Kraków 2013.