Jesteś tutaj

Siewca miłości. Własna droga Franciszka z Asyżu

Autor: 
Charaktery

„Siewca miłości” nie jest kolejną biografią założyciela franciszkanów, roszczącą̨ sobie pretensje do przedstawienia jego niezafałszowanego obrazu. Nie jest to ani naukowa biografia, ani podręcznik duchowości franciszkańskiej.

Nie bez powodu nowy papież na swojego patrona wybrał Świętego z Asyżu. Ta książka pomaga lepiej zrozumieć nauczanie papieża Franciszka i odnaleźć drogę do własnej autentycznej wiary.

 • głęboka relacja z Bogiem
 • wiara, która daje prawdziwą radość
 • Kościół ubogich i dla ubogich
 • wrażliwość społeczna
 • zgoda na towarzyszące życiu paradoksy 

„Siewca miłości” nie jest kolejną biografią założyciela franciszkanów, roszczącą̨ sobie pretensje do przedstawienia jego niezafałszowanego obrazu.  Nie jest to ani naukowa biografia, ani podręcznik duchowości franciszkańskiej. „Własna droga Franciszka z Asyżu” – jak sugeruje podtytuł – jest zachętą̨ do odnalezienia swojej drogi „otwartej na niebo” – napisał  Jacek Prusak SJ we wstępie do książki.

„Siewca miłości” to opowieść o Franciszku z Asyżu, który szedł do Boga własną drogą, wybierając proste ale dalekie od przesłodzonej świętości życie. Opowieść o człowieku, którego sposób spotkania ze Stwórcą może być nadzieją dla wszystkich szukających swojej drogi wiary. 

 „Siewca miłości” to ważny głos w dyskusji nad sposobami realizowania papieskiego nauczania i formą przeżywania swojej wiary. 

To również książka, która pomaga lepiej zrozumieć nauczanie papieża Franciszka dotyczące:

 • ubogiego Kościoła
 • radości wiary i przyjaźni z Bogiem 
 • zabiegania o sprawiedliwość społeczną
 • kultury spotkania
 • wychodzenia na peryferie, aby odnaleźć poszukujących
 • duchownych będących pasterzami a nie urzędnikami.

Autorem książki jest znany amerykański franciszkanin – popularny i chętnie czytany również w Polsce - Richard Rohr, który mówi o sobie: Moim życzeniem jest (…) pozostać w Kościele, a jednocześnie być na jego obrzeżach, najdalej, jak tylko możliwe. Jego spojrzenie na życie i dokonania Franciszka z Asyżu wyrywa nas z wygodnej, instytucjonalnej religijności i konfrontuje z żywą Ewangelią, wywracającą porządek i układy świata.

Istotnym atutem „Siewcy miłości” jest przystępny, żywy język, jakim Autor pisze o duchowości i zaangażowaniu społecznym. To sposób głoszenia Ewangelii, który jest głęboko zakorzeniony w relacji z Bogiem, nikogo nie wyklucza, daje nadzieję i sprawia, że zaczynamy inaczej postrzegać siebie i innych.  

* * *

Richard Rohr, Siewca miłości. Własna droga  Franciszka z Asyżu, tł. Elżbieta Wiater, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2015, s. 288

[fragmenty książki] 

W 2013 roku Papież Franciszek przyczynił się do wielkiej wyobrażeniowej zmiany na skalę światową, która w cudowny sposób rozprzestrzeniła się dzięki Internetowi i mediom społecznościowym. Franciszek i Klara dokonują tego w świecie chrześcijańskim już od ośmiuset lat. Swoim życiem powiedzieli nam, że chrześcijaństwo może być radosne, proste, słodkie i piękne.

Przemienieni ludzie przemieniają innych. Franciszek i Klara byli całkiem po prostu ludźmi przemienionymi – którzy wciąż, głęboko zmieniają nas po dziś dzień.

Moim zamiarem jest pokazanie tego, co Franciszek całkowicie zmienił i co robił inaczej; tego, co wypływało z jego wyjątkowej i niepowtarzalnej pełni. Przekonamy się, że był jednocześnie bardzo tradycyjny i, paradoksalnie, zupełnie nowy w swojej świętości. Bosymi stopami stąpał twardo po ziemi, dotykając w tym samym momencie Nieba. 

Franciszek i Klara sprawili, że większość tego, co zwykliśmy określać mianem wady i upośledzenia, czego zazwyczaj się lękamy, czemu zaprzeczamy i co wypieramy, zaczęła lśnić swoim pięknym światłem: poczucie małości, ubóstwa i zlekceważenia; odrzucenie na zewnątrz systemu władzy i statusu; wszelkie formy słabości – wszystko to, co Franciszek ogólnie nazywał minoritas. To świat całkiem odmienny od tego, w którym chciałaby żyć większość z nas, gdyż wszyscy nieustająco pragną znaleźć się po stronie większości, chcą dołączyć do podziwianych.

Kiedy zgadzasz się na życie w prostocie, z łatwością czujesz naturalną solidarność ze wszystkimi ludźmi pozostającymi na marginesie i na dnie – z wykluczonymi, bezradnymi i zapomnianymi. Przestajesz idealizować wspinaczkę i ostatecznie zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje żaden szczyt, na który trzeba się wspinać.