Jesteś tutaj

Sługa Służebnicy

Autor: 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Zamyślenia jubileuszowe. Medytacje majowe w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach wioskowych. Książka bp. Józefa Zawitkowskiego

Majowa tradycja odmawiania Litanii Loretańskiej przy kapliczkach na rozstajach dróg i w świątyniach pozostaje zawsze świeża i żywa. Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski, wierny czciciel Maryi, do mnóstwa litanijnych wezwań dopisuje pełen zachwytu okrzyk: Samym Pięknem jesteś, Maryjo!

W przeznaczonych na każdy dzień maja medytacjach, razem z polskimi poetami rozważa Jej przymioty i obecność w dziejach naszego narodu. W łagodnym tonie przestrzega też przed zagubieniem cennych wartości, w które obfituje nasza religijno-kulturowa tradycja.

„Mam o Matce Bożej
jedno piękne zawołanie:
Tota pulchra es Maria!
Cała piękna jesteś, o Maryjo!

Poszukiwanie piękna
jest poszukiwaniem prawdy i dobra.
W tym poszukiwaniu spotykają się
rozum i serce – prawda i piękno.
Misją artystów jest wzbudzić w nas
pragnienie dobra i piękna
i umiłowanie ludzkiego geniuszu
i Bożego piękna.

Zachęcam
do majowych zamyśleń
razem z poetami
przy kapliczkach
Pięknej Maryi.”

* * *

ks. Józef Zawitkowski bp, Sługa Służebnicy, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, s. 127