Jesteś tutaj

Ojcowie Kościoła

Apostolicum

W siódmym tomie serii Ojcowie Kościoła komentują Biblię otrzymujemy komentarz do kolejnych trzech ksiąg Starego Testamentu: Księgi Przysłów, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad Pieśniami. W jednym miejscu otrzymujemy najciekawsze interpretacje perykop biblijnych.