Jesteś tutaj

Wspomnienia Oratorium - nowe wydanie

Autor: 
Wydawnictwo Salezjańskie

Książka św. Jana Bosko to, jak pisał ks. Piotr Braido, „historia oratorium bardziej teologiczna i pedagogiczna niż kronikarska, dokument najgłębiej przemyślany i najmocniej upragniony przez księdza Bosko”; „podręcznik pedagogiki i duchowości opowiadanej, w wyraźnym ujęciu oratoryjnym”

Spośród dzieł św. Jana Bosko (1815-1888) Wspomnienia Oratorium są jedną z najbardziej osobistych, być może najbardziej bogatą w treści i wskazówki wychowawcze książką, jaką napisał. Zredagowane w latach 1873-1875, w okresie niezwykle ożywionej działalności, stanowią refleksyjne spojrzenie na przebytą drogę. Mają na celu ukazanie jej istoty i zwrócenie uwagi uczniów na tożsamość instytucji nastawionej na zbawienie młodzieży, gotowej do otworzenia się na perspektywę światową. To „historia oratorium bardziej teologiczna i pedagogiczna niż kronikarska, dokument najgłębiej przemyślany i najmocniej upragniony przez księdza Bosko”; „podręcznik pedagogiki i duchowości opowiadanej, w wyraźnym ujęciu oratoryjnym” (P. Braido). 

Niniejsze, nowe, wydanie korzysta z tekstu wydania krytycznego przygotowanego przez Salezjański Instytut Historyczny. Szkic wprowadzający przedstawia znaczenie dokumentu dla poznania świata wewnętrznego, wrażliwości i wizji Świętego. Omawia procesy umysłowe uruchamiane przez niego w akcie rekonstrukcji autobiograficznej i intencje, jakimi kierował się podczas pisania. Proponuje też klucze do interpretacji i sposoby odczytywania tego wyjątkowego dokumentu, aby dostrzec i docenić jego potencjał. Tekst jest opatrzony przypisami historycznymi, dodatkiem zawierającym wybór dokumentów oraz tablicą chronologiczną.

* * *

Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015, s. 260