Jesteś tutaj

Z dziejów Różanostockiego Sanktuarium

recenzja książki

Nowa publikacja o sanktuarium, w którym czczony jest jeden z najpiękniejszych w Polsce wizerunek Maryi. Mowa o Różanymstoku - miejscu o bogatej, ale i trudnej przeszłości. To książka o „Królowej polskich kresów” oraz salezjańskiej posłudze pełnionej w tym wyjątkowym miejscu od prawie wieku.

 Apostoł narodów pisał w Liście do Rzymian: … nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie (Rz 11, 18). Tę myśl można odnieść do historii, do dziejów, które są korzeniami tego, co dziś się zwie. One podtrzymują rzeczywistość, istniejące tradycje, ale i przedłużają pamięć o przodkach, o rzeczach i sprawach ważnych. Dobrze zatem, jeśli są pośród nas ludzie, którzy dbają o przeszłość i o to, co dawne.

Do takich osób należy ks. Tadeusz Krahel – kapłan archidiecezji białostockiej, doktor historii Kościoła, emerytowany wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Owocem pracy ks. Krahela, realizowanej w ostatnich miesiącach, jest wydana niedawno niewielka pozycja (liczy 48 stron) zatytułowana Z dziejów Różanostockiego Sanktuarium. Pozycję wydało Wydawnictwo Koronis z Bydgoszczy.

Książka ma charakter naukowy i poświęcona jest – zgodnie z tytułem – dziejom Różanegostoku. Dzieło otwiera Wstęp Autora, po którym następuje pięć rozdziałów: Początki Różanegostoku (s. 5-8), Obraz Matki Boskiej Różanostockiej i pierwsze cuda (ss. 9-15), Rozwój kultu Matki Boskiej Różanostockiej (ss. 15-35), Odzyskanie kościoła i nabożeństwo do Matki Boskiej Różanostockiej (ss. 36-37), Różanystok pod opieką salezjanów (ss. 37-44). Publikację zamyka tekst Modlitwy do Matki Bożej Różanostockiej Wspomożycielki (s. 46), informacje duszpasterskie i dane teleadresowe (s. 47) oraz zwięzłe wiadomości o św. Janie Bosko oraz Zgromadzeniu Salezjańskim (s. 48).

Prezentowana pozycja obejmuje podane w porządku chronologicznym dzieje Różanegostoku od jego początków aż po współczesność. Jest próbą zaprezentowania prawdy historycznej o przeszłości Różanegostoku, w którą wpisują się: pobyt dominikanów, kleru diecezjalnego i mniszek prawosławnych, narodziny kultu maryjnego, a także obecność salezjanów. Oprócz odniesień do przeszłości ks. Krahel prezentuje również aktualny stan sanktuarium i pracę wychowawczo-duszpasterską salezjanów.

Publikacja jest napisana w sposób rzetelny. Autor, oceniając niektóre fakty, wykazał się właściwym obiektywizmem naukowym. Sięgając do materiałów źródłowych z archiwów lokalnych (Różanystok, Sokółka, Białystok) oraz zagranicznych (Litwa, Białoruś), a także do bogatej literatury przedmiotu, ks. Krahel wskazał na pewne przekłamania, np. w kwestii prawosławnego pochodzenia obrazu (zob. s. 31). Rozwiał także błędną teorię dotyczą dawnej nazwy Różanystok (zob. s. 36). Książka jest wydana starannie także od strony graficznej (dobra jakość papieru, szyte arkusze). Autor ubogacił swoje dzieło licznymi przypisami (przeszło 100) oraz fotografiami (29 kolorowych i biało-czarnych zdjęć), które ukazują obiekty (kościół, dawny klasztor mniszek prawosławnych i budynek cerkwi zimowej), wnętrze i wystrój sanktuarium, wybrane zabytki ruchome, otoczenie kościoła i najważniejsze wydarzenie – koronację cudownego obrazu z roku 1981.

Książka ks. dra Tadeusza Krahela Z dziejów Różanostockiego Sanktuarium z powodzeniem może pełnić funkcję przewodnika. W tekście, pisanym prostym językiem, czytelnik znajdzie wiele ciekawych informacji, a sama lektura z pewnością będzie dla niego intelektualną przyjemnością. Ta niewielka książeczka pełni także rolę dokumentującą najnowsze dzieje salezjanów w Różanymstoku, którzy już za cztery lata będą obchodzić jubileusz 100-lecia obecności w tej niewielkiej miejscowości północno-wschodniej Polski.

Niniejszą pozycję warto polecić wszystkim pielgrzymom odwiedzającym sanktuarium. Książka może zainteresować także historyków Kościoła, badaczy kultu maryjnego w Polsce i salezjańskiej posługi na wschodnich rubieżach naszej Ojczyzny.

* * *

Ks. Tadeusz Krahel, Z dziejów Różanostockiego Sanktuarium, Wydawnictwo Koronis, Różanystok 2015, ss. 48.