Jesteś tutaj

„Życie Duchowe”: Obrazy bez urazy

Autor: 
Wydawnictwo WAM

W dziale głównym numeru publikujemy między innymi: artykuł Tomasza Kota SJ o żywym, choć nieraz ostrym słowie Jezusa, które porusza ludzkie serca; refleksję Jacka Siepsiaka SJ o ironicznym, a jednak dającym do myślenia słowie Proroka Micheasza oraz tekst ks. Mariusza Rosika o oratorskiej sztuce inwektyw Ojców Kościoła.

Mądrość Syracha mówi: "Uderzenie rózgi wywołuje siniec, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka" (Syr 28, 17-18). Czy uderzenie słowem może być szansą dla naszego życia duchowego? Czy wstrząs, który wywołuje obraza, może pomóc w dostrzeżeniu w sobie czegoś ważnego, czego wcześniej nie widzieliśmy? Czy może to otworzyć nas na wiedzę o sobie samym? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w letnim numerze kwartalnika "Życie Duchowe", który zatytułowany jest "Obrazy bez urazy".

W dziale głównym numeru publikujemy między innymi: artykuł Tomasza Kota SJ o żywym, choć nieraz ostrym słowie Jezusa, które porusza ludzkie serca; refleksję Jacka Siepsiaka SJ o ironicznym, a jednak dającym do myślenia słowie Proroka Micheasza oraz tekst ks. Mariusza Rosika o oratorskiej sztuce inwektyw Ojców Kościoła, którzy w poważnych polemikach sięgali do takich określeń swoich adwersarzy jak "chrząkający wieprz", "powolny jak żółw" czy "żarłoczna mysz pontyjska". Ponadto Lesław Ptak SJ pisze, jak modlić się tekstami trudnymi emocjonalnie, Jarosław Studziński SJ zastanawia się, czy kaznodzieja winien obrażać swoich słuchaczy, a Piotr Blajerowski mówi - co już na wstępie może szokować - o obowiązku obrażenia penitenta w sakramencie pokuty.

Z kolei Maciej Szczęsny SJ, odwołując się do biblijnych zapisów ukazujących postępowanie Jezusa wobec uczniów i faryzeuszów, podaje kilka wskazówek dla uczestników rekolekcji, zachęcając, by korzystający z kierownictwa duchowego nie obrażali się na Boga, ale w duchu wiary, zawierzenia i ufności otwierali się na Boże prowadzenie, bo jak mówi Pan: "Błogosławiony, kto się Mną nie zgorszy" (por. Mt 11, 6). Natomiast Ewa Olszewska pisze o potrzebie emocjonalnego wstrząsu w psychoterapii, zaznaczając jednak, że zawsze musi towarzyszyć mu zrozumienie i szacunek dla osoby szukającej pomocy w trudnej sytuacji.

Polecamy też związane z tematem numeru artykuły z innych działów pisma. To między innymi - w dziale "Pomódl się" - propozycja medytacji wokół fragmentu Ewangelii św. Łukasza: "A jeden z biegłych w Prawie powiedział na to: «Nauczycielu, mówiąc takie rzeczy, nas także obrażasz»" (Łk 11, 45); wywiad z Wawrzyńcem Grotkiem SJ, kapelanem w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, zatytułowany "Proszę księdza, wypraszam sobie" (w dziale "Rozmowy duchowe") oraz artykuł Moniki Skarżyńskiej o plastycznej "obrazie", jaką była dla tradycji malarstwa akademickiego twórczość między innymi impresjonistów (w dziale "Słowo, obraz, czyn").

Zapraszamy także do lektury artykułu Krzysztofa Dyrka SJ w naszym nowym dziale "Z teki formatora".